AKO TO FUNGUJE?

rawMaterials

ZBER SUROVÍN

Odvodnené stabilizované čistiarenské kaly z komunálnych ČOV, konáre, kôra, pokosená tráva, staré nespotrebovateľné seno a slama, odpadové drevo, staré neopraviteľné drevené palety a iné suroviny sa využijú pri výrobe mikrobiologických prípravkov, ktoré slúžia ako zásobáreň fermentačných baktérií. Mikrobiologické prípravky sa ďalej používajú pri výrobe fermentovanej zmesi.

fermentation

FERMENTAČNÝ PROCES

Suroviny sa v presne definovaných pomeroch spolu zmiešajú a zhomogenizujú najmodernejšími mechanizmami a následne prebehne fermentačný proces aeróbnymi fermentačnými baktériami, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pôde, vode a ovzduší, respektíve sa prirodzene kumulujú v komposte. Do fermentovanej zmesi sa tieto baktérie dostávajú prostredníctvom mikrobiologického prípravku.

combustion

EKOLOGICKÉ SPAĽOVANIE

Vzniknuté palivo – fermentovaná zmes sa dopraví do spaľovacieho kotla. Vďaka inovatívnym technológiam nedochádza ku kontaminácii ovzdušia ťažkými kovmi a tuhými znečisťujúcimi látkami (popolček), nakoľko inštalovaný elektrostatický odlučovač „odlúči” od plynných spalín 99,6 % pevných častíc.

leafEnergy

ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE

Celý objem výroby elektrickej energie je dodávaný priamo do regionálnej distribučnej sústavy. Ročne sa takto vyrobí približne 55 500 MWh zelenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pri inštalovanom výkone 7,03 MWe.